Skip to main content
Image

Pengenalan

 

Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) bertanggungjawab untuk memandu dan mengawasi perkembangan Sains Angkasa di Malaysia melalui usaha-usaha berikut :

·  Memberi kepimpinan dalam aspek pendidikan dan penyelidikan Sains Angkasa.

·  Membantu kerajaan merumus dan melaksanakan Dasar Angkasa Negara.

·  Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan untuk mencapai matlamat di atas.

 

Bahasa Malaysia