Skip to main content
Image

Aplikasi GNSS

Pandu arah dan penentu kedudukan melalui satelit adalah suatu aplikasi yang amat menarik, yang menghasilkan peningkatan dalam produktiviti dan kejituan dalam sebilangan besar industri. Teknologi ini telah berjaya mengwujudkan satu tahap keseronokkan beserta keselamatan kedalam aktiviti navigasi yang terdiri daripada pelbagai cabang ,bersukan dan juga aktiviti beriadah. Sistem Penentududukan Global (GNSS) merupakan rangkaian satelit yang memancarkan isyarat radio frekuensi yang mengandungi maklumat berkenaan masa dan data jarak yang boleh diambil oleh penerima, dan membolehkan pengguna untuk menentukan lokasi mereka dengan tepat di mana sahaja di seluruh dunia. Kredit kepada : GPSwork

NAVSTAR Global Positioning System (GPS) kepunyaan Amerika Syarikat adalah antara satelit navigasi yang telah diisytiharkan sebagai berfungsi sepenuhnya. Kini, alat penerima GPS telah dimuatkan ke dalam kereta, telefon bimbit, kapal, pesawat, peralatan pembinaan, peralatan pembuatan filem, mesin pertanian, bahkan komputer untuk tujuan navigasi, penentu kedudukan, penjejakan dan pemetaan. Kredit kepada:  Trimble 

Artikel berkaitan aplikasi GNSS

Info berkaitan aplikasi GNSS boleh didapati:

aplikasiGNSS.png

 

Bahasa Malaysia