W3C Reset Pink Merah Hijau Kuning    |   Besar Kecil Kecil  
Selasa, 13 November 2018 
Home

Cuaca Angkasa

CUACA ANGKASA

1) Pusat Persekitaran Angkasa dan Aplikasi Angkasa di Malaysia
 
Pembangunan Malaysia Space Environment and Space Application Center (MySES) merupakan tindakan yang selari dengan usaha untuk memantau dan meramal cuaca angkasa secara berterusan yang akan menjadikan ANGKASA sebagai medium rujukan dalam bidang cuaca angkaa di rantau asia pasifik.
 
 
2) Fasiliti Kajian Persekitaran Angkasa dan Keelektromagnetan 
  • MAGDAS merupakan satu jaringan magnetometer terbesar di dunia, di mana Malaysia merupakan salah satu negara yang tersenarai di dalam rangkaian ini. MAGDAS mampu membuat pengukuran geomagnet dalam masa sebenar/nyata.
  • Ia boleh digunakan untuk pemantauan dan penyelidikan cuaca angkasa, pemantauan gempa bumi, penyelidikan equatorial, pemetaan geomagnet dan pemantauan perbandingan elektromagnet.
 
MAGDAS-9 di Observatori Negara Langkawi
 
   
MAGDAS YU8T di Pusat Angkasa Negara, Banting        
 
 
MAGDAS-9 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
 
 
 
 
Kembali ke atas