W3C Reset Pink Merah Hijau Kuning    |   Besar Kecil Kecil  
Selasa, 26 September 2017 
Home

PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN P.U. (A) 64 - PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017 

PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017 : JADUAL FI

Perkhidmatan Fi (RM) Unit
1 . Penjejakan, kawalan dan telemetri objek angkasa 3,250.00 sehari

2. Penentukuran dan pencirian radiometrik

(a) menggunakan sfera integrasi

(b) menggunakan lampu piawaian

(c) menggunakan kedua-dua sfera integrasi dan lampu piawaian

 

1,780.00

1,770.00

2,040.00

 

sehari

sehari

sehari

3. Pengujian gangguan elektromagnetik/ keserasian elektromagnetik

(a) ujian kelakuan emisi

(b) ujian kelakuan kerentanan

(c) ujian emisi terpancar

(d) ujian imuniti terpancar

2,070.00

2,140.00

2,080.00

2,100.00

sehari

sehari

sehari

sehari

4. Pengujian getaran

(a) menggunakan sistem V9

(b) menggunakan sistem V994

 

4,560.00

5,080.00

 

sehari

sehari

5. Pengujian gema akustik 3,880.00 sehari
6. Pengujian terma vakum 3,660.00 sehari
7. Pengukuran perihal jisim 3,260.00 sehari
8. Pengukuran penjajaran 2,490.00 sehari

9. Sewaan ruang

(a) makmal bilik bersih

(b) bilik kawalan misi

(c) ruang kawalan habuk

 

10.00

8.00

8.00

 

semeter persegi

semeter persegi

semeter persegi

10. Sewaan sensor

(a) akselerometer paksian tunggal

(b) akselerometer paksian tiga

(c) thermocouple jenis-T

 

50.00

80.00

20.00

 

seunit

seunit

seunit

11. Pengendalian untuk simulator gerakan / simulator solar 1,500.00 sehari

Nota : Sehari ertinya lapan jam (bermula dari jam 9.00 pagi hingga jam 5.00 petang) pada hari berkerja di Negeri Selangor

 

Kembali ke atas