W3C Reset Pink Merah Hijau Kuning    |   Besar Kecil Kecil  
Jumaat, 19 Oktober 2018 
Home

Senarai Semak Pembekal

WE ARE SORRY. THIS ARTICLE IS ONLY APPLICABLE IN MALAY VERSION.

SENARAI SEMAK PERMOHONAN BAYARAN BAGI BIL/INVOIS/TUNTUTAN DARIPADA PEMBEKAL

  Pesanan Tempatan yang telah diperakukan oleh pembekal dan pusat kos
  Invois yang lengkap (mempunyai tarikh dan nombor invois)
  Pengesahan bekalan/perkhidmatan/kerja telah diterima dengan sempurna pada invois oleh pusat kos
  Salinan kontrak/perjanjian yang telah diakui sah **
  Salinan surat kelulusan Perbendaharaan yang telah diakui sah  **
  Salinan memo kelulusan KSU yang telah diakui sah **
  Salinan laporan kemajuan projek yang telah diperakukan oleh PMT/ kluster dan diakui sah **
  Salinan kelulusan lain yang berkaitan **
  Salinan penyata bank/buku bank/lain-lain dokumen yang boleh mengesahkan No. Akaun Bank Pembekal yang telah diakui sah
  Lain-Lain Lampiran (sila nyatakan)

 Nota: ** jika berkenaan sahaja

Kembali ke atas